Archive for April, 2010

Change meta name on joomla

Posted: April 24, 2010 in Joomla

How to change meta name on Joomla

<meta name=”generator” content=”Joomla! 1.5 – Open Source Content Management” />

simple  just go to your Joomla library

libraries/joomla/document/document.php

search fot line 85

you will see this

var $_generator = ‘Joomla! 1.5 – Open Source Content Management’;

change this to what you want ..

var $_generator = ‘This Is My Joomla! :p ||made by casper|| ‘;

very simple.. ;p

Apa Itu Botnet?

Posted: April 24, 2010 in archlinux, Debian, Freebsd, Slackware

Botnet merupakan perkataan yang digunakan bagi koleksi perisian robot atau bot yang dijana secara automatik. Ia bergerak dalam komputer ‘zombie‘ yang dikawal secara mudah alih oleh penggodam. Proses mencuri sumber perkomputeran sebagai hasil sistem digabungkan menjadi botnet juga dikenali sebagai scrumping.

Perkataan botnet boleh digunakan untuk merujuk kepada satu kumpulan bot seperti IRC bot, iaitu perkataan yang biasa digunakan bagi merujuk kepada sekumpulan compromised computer (dinamakan komputer ‘zombie’), yang mana ia menjalankan program cecacing, kuda Trojan, atau backdoor (lubang) di bawah kawalan satu infrastruktur. Botnetoriginator (bot herder) boleh mengawal kumpulan berkenaan secara mudah alih dan biasanya atas sebab-sebab yang mencurigakan.

Bot biasanya bergerak secara sembunyi dan sukar dikenalpasti kerana ia mampu melindungi pergerakannya dengan menjadi sebahagian daripada internet. Bot baru boleh menyaring persekitaran mereka secara automatik serta mengembangkan fungsinya dengan menggunakan kelemahan pengguna. Apa yang lebih menakutkan, ia boleh menjadi botnet yang mengawal sesuatu komuniti.

Biasanya botnet akan melibatkan pelbagai medium perhubungan seperti dial-upADSL dan kabel serta pelbagai jenis rangkaian seperti pendidikan, korporat, kerajaan dan kadang-kala ketenteraan.

Kajian mendapati, satu perempat daripada semua komputer peribadi yang berhubung dengan internet mempunyai botnet.

(http://www.adiguru.net/2009/11/apa-itu-botnet/)

Diletakkan disini slide dan bahan semasa Seminar berkenaan Botnet yang diadakan di ibu pejabat IMPACT Cyberjaya pada 14/4/2010 dianjurkan oleh TrenMicro.

Seminar ini bertajuk “”The Botnet Storm: Challenges & Global Cooperation”

http://staff.mybsd.org.my/ded1/BOTNET/

This is very simple monitoring for your web server bandwidth or your firewall.

Using Vnstat with php-gui webpage.

1) Install Vnstat

Debian / Ubuntu

aptitude install vnstat

Freebsd

cd /usr/ports/net/vnstat  && make install clean

2) Download vnStat PHP Frontend

cd /var/www/

wget http://www.sqweek.com/sqweek/files/vnstat_php_frontend-1.5.0.tar.gz

** before your install this you must install php5-gd or php4-gd first

tar -zxvf  vnstat_php_frontend-1.5.0.tar.gz

mv vnstat_php_frontend-1.5.0 stats

3) Put the folder in your web folder or you can create subdomain for it example

http://stats.YOUR-DOMAIN.com

This is the screen shoot

vnStat

How to center image on Mac Dreamweaver?

This works for me

code before :

<p><label><img src=”your_pic.jpg” alt=”” width=”211″ height=”242″ /></label></p>

Code after

<p><center><label><img src=”your_pic.jpg” alt=”” width=”211″ height=”242″ /></label></center></p>