Archive for October, 2014

Let Her Go…

Posted: October 23, 2014 in My live
Tags: , ,

Well, you only need the light when it’s burning low,
Only miss the sun when it starts to snow,
Only know you love her when you let her go.

Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missing home
Only know you love her when you let her go…
And you let her go.

Staring at the bottom of your glass
Hoping one day you’ll make a dream last
But dreams come slow, and they go so fast
You see her when you close your eyes
Maybe one day you’ll understand why
Everything you touch surely dies

But you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go

Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missing home
Only know you love her when you let her go

Staring at the ceiling in the dark
Same old empty feeling in your heart
‘Cause love comes slow, and it goes so fast

Well you see her when you fall asleep
But never to touch and never to keep
Cause you loved her too much, and you dived too deep

Well you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go

Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missing home
Only know you love her when you let her go
And you let her go ooooh ooooh oh no

And you let her go
ooooh ooooh oh no

Well you let her go

ooooh ooooh oh no

Cause you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go

Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missing home
Only know you love her when you let her go

Cause you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go

Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missing home
Only know you love her when you let her go

And you let her go

MAAF bertanya apakah perbezaan antara hulu Tajong dan Pekaka?

Keris tajong atau keris pekaka ( hulu yang menyerupai kepala burung raja udang ) adalah berasal daripada Pattani. Keris ini mempunyai 3 variasi hulu yang dikenali sebagai hulu coteng, hulu bangsa agung dan hulu tajong.
Hulu coteng merupakan variasi awal kelahiran tajong, hulunya masih mempunyai ciri2 figura kepala dewa berparuh, mempunyai tangan yang jelas dan duduk bersimpuh di atas kelopak bunga teratai. Manakala bagi hulu bangsa agung dan tajong yang telah mengalami evolusi dengan kefahaman masyarakat pada waktu itu mula mendalami Islam, bentuk tangan dan kaki mula dikaburkan sedikit, perbezaan antara hulu bangsa agung dan tajong terletak pada panjang leher dan bongkok sabut hulu tersebut, hulu bangsa agung lebih panjang dan bongkok berbanding dengan hulu tajong.
Hulu bangsa agung melambangkan pangkat yang lebih tinggi, lebih ‘tua’ dan ‘masak’. Manakala bagi hulu tajung untuk pembesar yang ‘muda’ atau orang bangsawan.
Nilai tajong ditafsirkan kepada kehalusan dan kedalaman ukirannya, lagi halus dan dalam ukirannya, maka lagi sulit untuk menghasilkannya. Motif yang digunakan adalah motif langkasuka, sulur kacang dan pucuk pakis. Bagaimanapun terdapat juga motif2 baru yang diilhamkan oleh tukang ukir kreatif.
Jenis kayu yang digunakan untuk membuat hulu juga amat dititik beratkan, ini kerana untuk menghasilkan senjata yang boleh dibawa berperang, maka kayu yang tahan kepada cuaca, air masin, dan tahap kekerasan amat penting. Paruh hulu tajong boleh digunakan sebagai penyanga, menikam, mengunci pergelangan / leher musuh.

IMG-20141017-WA0011

 

Happy Diwalli

Posted: October 22, 2014 in My live
Tags: , , , , , , ,

Happy Diwalli

Kalau dapat ku petik bintang di awan biru

Posted: October 21, 2014 in Uncategorized
<

Kalau dapat ku petik bintang di awan biru
Kan ku sematkan ke dalam dada mu
Kalau dapat ku capai bulan mengambang penuh
Kan ku hadiahkan di hari jadi mu

 

Tata Cara Bertayamun

Posted: October 14, 2014 in Uncategorized
Tags: , , , , , , ,

Tata Cara Tayammum

1. Membaca Basmalah

Sebagaimana halnya dalam wudhu`. Dikarenakan tayammum adalah pengganti thaharah wudhu`, dan pengganti menyadur hukum yang digantikannya.

2. Menepukkan kedua telapak tangan ke tanah dengan sekali tepukan.

Berdasarkan hadits Ammar bin Yasir diatas, dimana Nabi  bersabda kepadanya –tentang tata cara tayammum-

“Cukuplah bagimu untuk melakukan dengan kedua tanganmu demikian. Kemudian beliau menepukkan kedua tangan beliau pada tanah dengan sekali tepukan, lal mengusapkan tangan kiri pada tangan kanan, kedua punggung tangan dan wajah beliau.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tepukan tangan ke tanah ketika melakukan tayammum hanya dengan sekali tepukan, sebagaimana pada hadits Ammar diatas.

Ibnu Abdil Barr mengatakan, “Bahwa sebagian besar atsar-atsar yang diriwayatkan dari Ammar menyebutkan sekali tepukan. Adapun atsar yang diriwayatkan dari beliau yangmenyebutkan dua kali tepukan kesemuanya mudhtharib…”

Dan hadits Abdullah bin Umar secara marfu’, “Tayammum dengan dua kali tepukan, sekali untuk wajah dan sekali untuk kedua tangan hingga bagian siku.” Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, al-Hakim dan al-Baihaqi, namun hadits ini sangat lemah, pada sanadnya terdapat Ali bin Zhabyaan, dia perawi yang matruk.

Demikian juga hadits Ibnu Umar lainnya yang mneyebutkan tiga kali tepukan pada tayammum adalah hadits yang sangat lemah. Wallahu a’lam.

3. Meniup kedua telapak tangan sebelum membasuhkannya ke anggota tayammum.

Berdasarkan hadits Ammar bin Yasir, dalam salah satu riwayatnya pada Shahih al-Bukhari, dimana disebutkan, “… Lalu Nabi  menepukkan kedua telapak tangan beliau pada tanah kemudian meniupnya, lalu mengusapkan keduanya pada wajah dan kedua telapak tangan beliau.” (Shahih al-Bukhari no. 338 dan juga no. 339)

4. Mengusap wajah dan kedua tangan hingga pergelangan.

Allah subhanahu berfirman,

“Dan usaplah wajah dan tangan-tangan kalian.” (al-Maidah: 6)

Juga berdasarkan hadits Ammar bin Yasir diatas.

Mencukupkan tayammum pada wajah dan kedua tangan hingga pergelangan merupakan pendapat Atha`, Sa’id bin al-Musayyab, an-Nakha’i, Makhul, al-Auza’i, Ahmad, Ishaq dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Mundzir dan juga sebagian besar ulama hadits.

Adapun hadits-hadits yang menyebutkan adanya mengusap tangan hingga ke bagian siku, tidak satupun hadits tersebut yang shahih. Bahkan sebagian besarnya adalah hadits-hadits yang sangat lemah. Seperti disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr didalam kitab beliau at-Tamhid dan juga asy-Syaukani didalam Nail al-Authar.

5. Tertib dalam tayammum, yaitu dimulai dengan mengusap wajah lalu kedua tangan.

Berdasarkan konteks firman Allah ta’ala,

“Basuhlah wajah dan tangan-tangan kalian.” (al-Maidah: 6)

6. Dikerjakan secara beriringan (al-muwalaah)tayamum