Archive for October, 2010

Doa-doa Rabi’ah

Posted: October 23, 2010 in My live

“Ya Allah, apa pun yang akan Engkau kurniakan kepadaku di dunia ini, berikanlah kepada musuh-musuh-mu, dan apa pun yang akan Engkau kurniakan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada sahabat-sahabat-Mu, kerana Engkau sendiri cukuplah bagiku.”

“Ya Allah, jika aku menyembah-Mu kerana takut kepada neraka, bakarlah aku di dalam neraka; dan jika aku menyembah-Mu kerana mengharapkan syurga, campakkanlah aku dari dalam syurga; tetapi jika aku menyembah-Mu demi Engkau semata, jangan Engkau enggan memperlihatkan keindahan wajah-Mu yang abadi kepadaku.”

“Ya Allah, segala jerih payahku dan semua hasratku di antara segala kesenangan dunia ini adalah untuk mengingati Engkau. Dan di akhirat nanti, di antara segala kesenangan akhirat, adalah untuk berjumpa dengan-Mu. Begitulah halnya diriku, seperti yang telah kukatakan. Kini, perbuatlah seperti yang Engkau kehendaki.”

Zimbra Collaboration Suite

Posted: October 21, 2010 in Debian

I have to blog this… takut lupa ma !!!!!

1. How to change default domain on ZCS

from xxxx.domain.com to domain.com

su – zimbra
zmprov mcf zimbraDefaultDomainName domain.com

 

2. Redirect HTTP to HTTPS in Zimbra

su – zimbra
zmtlsctl mixed
zmmailboxdctl stop
zmmailboxdctl start